Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne enige med Oslo i meklingen

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt hovedkrav – å bytte ut Oslos gammeldagse lønnssystem. Vi møter kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Tariffestet pensjon
Den økonomiske rammen havnet på 1,7 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. Alle ansatte får en lønnsøkning på minimum 4400 kroner. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 prosent.

Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet gjennomslag for. Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett, men ingen konfliktrett på pensjonsordningen.

- Dette er et viktig gjennomslag. Dette betyr at et politisk flertall ikke gjøre viktige endringer i pensjonsordningen uten å forhandle med arbeidstakerorganisasjonene. Det innebærer en større trygghet og et sterkere vern av de ansatte og deres pensjonsvilkår, sier Graff.

Opprydning stillingskoder
Partene ble også enige om å gjøre en opprydning i stillingskodene til ingeniørene og arkitektene. For Akademikerne er det viktig med tydeligere kompetansekrav til de ulike kodene, og på sikt samle medlemmene i egne koder for å lettere kunne flytte dem over til et nytt lokalt forhandlingssystem senere.

- Dette er et lite skritt på veien mot lokale forhandlinger. Ved å samle våre medlemmer i egne koder er det lettere å flytte dem over til et nytt system, sier Graff.

Akademikerne fikk i meklingen gjennomslag for en sterkere vektlegging og tydeligere krav til lønnssamtalen, som er viktig for å ivareta en god lønnsutvikling for medlemmene.
I tillegg er partene enige at om å sette i gang et partsarbeid om medbestemmelse i skolesektoren. Oslo har i dag utdaterte bestemmelser, der kun de største foreningene har rett til å forhandle på vegne av medlemmene om for eksempel arbeidstid.

- Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i spørsmål på arbeidsplassen, sier Graff.

Varsler kamp
Graff varsler videre kamp for et nytt lønnssystem i Oslo, der lønnsforhandlingene skjer på den enkelte arbeidsplass i Oslo. I dag er det noen få personer på Rådhuset som bestemmer lønnen til tusenvis av ansatte i kommunen.

- Vi opplever en stor frustrasjon hos våre medlemmer over et system som hverken gagner de ulike virksomhetene eller den enkelte. Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe for et endelig gjennomslag for en lønnspolitikk som vil gi virksomhetene mulighet til å bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte. Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier Graff.

- Lenke til Riksmeklerens møtebok

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom