Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Studentene trenger målrettede tiltak!

Pandemien har gitt store konsekvenser og enkelte studiesteder stenger ned det fysiske tilbudet. Samfunnsviternes studentleder ber studiestedene og myndighetene se på målrettede tiltak til studentene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

-Siden vi allerede har opplevd en nedstengning, så forventer jeg at studiestedene er bedre rustet til å ivareta studentene på en god måte denne gangen, sier Samfunnsviternes studentleder, Christine Bergan Yang.

Studentlederen mener det er viktig at campus holdes åpent så lenge det er forsvarlig. Hun mener også at institusjonene bør finne andre muligheter for faglig utveksling, slik at studentene føler en tilknytning til studiestedet og til sine medstudenter. 

-Jeg frykter at full nedstenging vil gjøre noe med studentenes psykiske helse, sier Yang.

Målrettede tiltak er avgjørende 


Studentlederen ber studiestedene se på følgende tiltak: 

  • Det bør legges opp til felles pauser på Zoom for de som ønsker det. Jeg har selv erfaring med å spise lunsj over Zoom. Da kan man diskutere andre temaer enn fag.
  • Foreleserne bør legge til rette for at studentene kan opprette digitale kollokviegrupper.
  • Utdanningsinstitusjonene må sørge for at studentene blir sett og fulgt opp, og at deres bekymringer tas på alvor. Det bør være en tillitsvalgt som kan være en kontaktperson mellom institusjonen og studentene. Dette er viktig for å hindre frafall. 

Studentlederen ber også myndighetene se på egne tiltak til studentene: 

  • Mange studenter jobber i kultur- og serveringsbransjen. Dette er en utsatt gruppe og mange har blitt permittert og mistet sin deltidsinntekt. Studentene trenger mer krisestøtte for å komme seg gjennom nedstengningen.
  • De ekstra velferdsmidlene til studentene for 2021 må forvaltes i henhold til studentenes behov. Flere undersøkelser peker på en forverret psykisk helse hos studentene, og midlene må brukes målrettet mot dette.

Studentlederen og studentutvalget i Samfunnsviterne arbeider med en rekke tiltak for at studentene skal bli ivaretatt på en god måte. 
-Om du sliter med motivasjonen, så har Samfunnsviterne på Universitetet i Sørøst-Norge et arrangement for deg 18. november klokken. 17:30, sier Yang. 

Yang sier at arrangementet er digitalt og tilgjengelig for alle. 
-Om du kjenner en medstudent som trenger litt ekstra motivasjon, så må du gjerne tipse personen om foredraget 18. november, sier Yang.

Du finner mer informasjon om foredraget her. 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom