Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Permitterte må ikke ut av tjenestepensjonsordningen!

Samfunnsviterne støtter forslaget fra NHO og LO om å åpne for at permitterte ikke meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
 -Samfunnsviterne støtter forslaget fra NHO og LO om å åpne for at permitterte ikke meldes ut av tjenestepensjonsordningen. Vi håper en midlertidig ordning kan komme på plass raskt, også med virkning for dem som allerede er permittert, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson.
 
LO og NHO sendte i går brev til Finansdepartementet og Finanstilsynet med forslag om at det straks innføres en midlertidig ordning hvor permitterte ikke meldes ut av tjenestepensjonsordningen, men får stå som medlem selv om sparingen opphører midlertidig. Fordelen for arbeidstakerne er at det ikke utstedes fripolise eller pensjonskapitalbevis. For risikoelementene kan man unngå krav til ny arbeidsdyktighetserklæring, egenerklæring eller karensperiode, og dekningene kan løpe videre for den enkelte som før permitteringen.
 
- Det foreslås her en midlertidig ordning som er frivillig for virksomhetene. På sikt bør dette også vurderes nærmere som en varig endring i regelverket for tjenestepensjonsordningene, sier Merete Nilsson.

Se forslaget til NHO og LO her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom