Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Kjære medlemmer og tillitsvalgte

Samfunnsviterne deltar i dugnaden for å dempe konsekvensene av COVID-19 utbruddet. Vi ønsker å bidra til gode lokale løsninger på de utfordringene koronaviruset medfører for samfunnet og arbeidslivet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vi støtter opp om regjeringens tiltakspakker, samtidig som vi vil understreke at arbeidslivets spilleregler bør følges. Utfordringene på arbeidslivsområdet bør i størst mulig grad løses av partene i arbeidslivet.

Samfunnsviterne har sluttet seg til de midlertidige avtalene om mer fleksible arbeidstidsordninger i offentlig sektor. Vi vil støtte opp om behovene for fleksibilitet også i sektorer som ikke er avtalebundet. Det er viktig at vi i denne vanskelige situasjonen aksepterer andre arbeidsformer og arbeidsoppgaver enn de vi i utgangspunktet er ansatt til å gjøre. 

Vi ser at det allerede ytes stor innsats ute i virksomhetene. Jeg vil derfor takke alle våre medlemmer og tillitsvalgte for den innsatsen og fleksibiliteten som nå utvises.

Samfunnsviterne mener at myndighetene må fortsette sitt arbeid med å få på plass regler og tiltak som sikrer ytelser til livsopphold for alle.

Regler knyttet til permittering og ytelser til selvstendig næringsdrivende er særlig avgjørende for våre medlemmer.

Samfunnsviterne har vedtatt å gi kontingentfritak for våre selvstendige næringsdrivende, permitterte og arbeidsledige medlemmer i første omgang ut mai 2020. Vi vil fortløpende vurdere våre tiltak mot våre mest utsatte medlemsgrupper.

Fremover vil vi følge med på myndighetenes tiltak for å lette situasjonen for utsatte grupper, arbeidsplasser og sektorer. 

Vi vil støtte opp under ordninger som muliggjør arbeidskraftmobilisering mellom sektorer. En sektor som nå fremheves er landbrukssektoren, som har et akutt behov for arbeidskraft ettersom tilgangen på utenlandsk sesongarbeidskraft er bortfalt. Dette kan også gjelde andre sektorer, og Samfunnsviterne vil bidra til å støtte opp om løsninger og tilpasning av regelverk slik at permitterte, studenter og pensjonister kan ta arbeid i utsatte sektorer uten å miste rettigheter/ytelser.

Den situasjonen vi har havnet i krever dugnadsånd. Jeg håper derfor vi alle vil stille opp for hverandre og at vi kommer oss gjennom denne krisen på best mulig måte. 

 

Ønsker dere alle en riktig god helg!

 

Med vennlig hilsen,

 

Merete Nilsson

Leder i Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom