Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Hovedtariffoppgjøret 2020

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vårens hovedtariffoppgjør ble på grunn av covid-19 utsatt til høsten.

Datoer for oppstart av hovedoppgjøret 2020:

 

NHO-forhandlingene
3. august: Frontfagsforhandlingene gjenopptas
4. august: Brudd i frontfagsforhandlingene
21. august: Frist for å komme til enighet
22. august: frontfagsoppgjøret sluttført


Spekter trad./SAN
25. august: Oppstart forhandlinger
Forhandlingsfrist settes ved oppstart

Spekter Helse
28. august: Oppstart forhandlinger
Forhandlingsfrist settes ved oppstart.

Stat
1. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

KS
3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)
22. september: Oppstart
23. september: Forhandlingsfrist

Oslo kommune

3. september: Oppstart forhandlinger
15. september: Forhandlingsfrist

Virke/HUK
10.november: Oppstart forhandlinger
11. november: Forhandlingsfrist


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom