Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviternes digitale kurs våren 2020

I henhold til rådene fra helsemyndighetene, å redusere spredning av koronaviruset, har Samfunnsviterne avlyst alle planlagt fysiske kurs denne våren. I løpet av mai og juni tilbyr vi imidlertid ca 20 digitale kurs både for tillitsvalgte og medlemmer.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, og god tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen. Det digitale kurstilbudet for tillitsvalgte før sommeren omfatter blant annet diverse arbeidsrettslige temaer, endringsprosesser og endringsledelse, nettverksbygging, tillitsvalgtrollen i relasjon til Samfunnsviterne, og HA og HTA for nye tillitsvalgte i staten.

Foruten ren tillitsvalgtopplæring tilbyr vi også kurs for alle medlemmer innenfor blant annet karriere og utvikling i endringstider, livslang læring, medarbeiderskap og omstillingskompetanse og aktivt medarbeiderskap i senkarrieren.

Mer informasjon om kursene kommer på nettsidene og i nyhetsbrev.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom