Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Regjeringen følger ikke opp løftet om krisepakke til studentene

Samfunnsviternes studentutvalgsleder Njål Gustavsen er skuffet over regjeringens manglende vilje til å følge opp løftene om en krisepakke for studentene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vi er svært skuffet over regjeringens manglende vilje til å følge opp løftene om en krisepakke for studentene, sier Samfunnsviternes studentutvalgsleder Njål  Gustavsen.

-Det var skissert at hjelpen skulle komme i form av stipend, men økt lån som eneste tiltak legger hele byrden over på den enkelte student. Lånet kan holde studentene flytende i sommermåneden, men vi må regne med at krisen i arbeidsmarkedet fortsetter i lang tid framover, sier Gustavsen.

- Departementet legger selv til grunn at mange studenter er avhengig av å jobbe ved siden av studiene for å klare nødvendige utgifter, men tar ikke konsekvensene av dette i sin håndtering. Vi har foreslått at studenter som er permittert som følge av den ekstraordinære situasjonen, må få rett til dagpenger under permittering på lik linje med andre. Nå er vi bekymret for studentenes økonomiske situasjon utover høsten, sier Gustavsen.  

Her kan du lese regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom