Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Til Arbeidsretten om arbeidstid i sammenslåtte kommuner

Samfunnsviterne er uenige med arbeidsgiverforeningen KS om hvilken arbeidstid skal beregnes for de som jobber i kontoradministrasjon i nye, sammenslåtte kommuner. KS anfører at kommunesammenslåing innebærer at kontoransattes arbeidstid skal settes til 37,5 timer uken, og at sammenslåing opphever lokale arbeidstidsordninger med kortere arbeidstid. Dette er Samfunnsviterne uenig i, og det blir rettssak i slutten av oktober.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I januar 2020 ble 119 kommuner slått sammen til 47. I løpet av prosessen sendte KS ut en melding til kommunene om hvordan arbeidstid skulle beregnes i de nye kommunene. I meldingen konkluderte KS – uten å hatt dialog med arbeidstakerorganisasjonene – at de nye kommunene ikke kunne ha kortere arbeidstid enn gjennomsnittlig 37,5 timer per uke.

Tariffstridig
Samfunnsviterne anser at KS`s oppfordring er tariffstridig. Hovedtariffavtalen i KS har en bestemmelse om at kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder. Altså at arbeidstidsordningen fra opprinnelig kommune skal bli med over til ny sammenslått kommune. Det er heller ikke riktig, som KS hevder, at Hovedtariffavtalen gir et ufravikelig påbud om 37,5 timer arbeidstid per uke.

Samfunnsviterne i nye Molde, Ålesund, Asker og Volda kommuner, tvistet saken lokalt med sine arbeidsgivere. Tvistemøter med arbeidsgiverorganisasjonen KS ble avholdt i januar i år, i fellesskap med NITO og andre medlemsforeninger i Akademikerne. Fagforbundet og Delta hadde på det tidspunktet sendt stevning til Arbeidsretten for behandling av samme sak.

- Samfunnsviterne har sammen med NITO og flere av foreningene i Akademikerne erklært partshjelp i saken Fagforbundet og Delta har fremmet mot KS. Vi går dermed inn i saken med de samme påstander og anførsler. Vi har valgt denne løsningen fordi sakene er like både faktisk og rettslig. Resultatet i saken mellom KS og Fagforbundet/Delta vil også gjelde for Samfunnsviternes medlemmer, sier Åse Marie Eliassen, advokat i Samfunnsviterne og en av prosessfullmektigene i saken for Arbeidsretten.

Saken skulle opprinnelig vært behandlet i midten av juni, men er nå utsatt til i slutten av oktober.

Lenke til Samfunnsviternes tvisteprotokoll og erklæring om partshjelp.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom