Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Oppfordrer til smidighet i statlige virksomheter

Hovedsammenslutningene i staten har inngått en avtale som skal bidra til at statlige virksomheter får fleksibilitet til å organisere arbeidshverdagen og arbeidstiden.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Oppdatert per 17. mars 2020

Avtalen utvider blant annet grensene for arbeidstid og overtid for virksomheter med samfunnskritiske funksjoner.

Videre settes reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen ut av kraft i alle virksomheter. Avtalen gjelder frem til og med 30. april 2020.

Formålet er å gjøre det enklere å løse samfunnskritiske oppgaver mens korona-utbruddet pågår.


Les hele saken på Akademikernes nettside.

Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom