Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Egen pensjonskonto gjennom Akademikerne Pluss og Samfunnsviterne

Akademikerne Pluss har gjennomført en anbudsprosess og forhandlet fram et fordelaktig medlemstilbud om Egen pensjonskonto i Kron. Vi vil i løpet av høsten gå ut med utfyllende informasjon om tilbudet, slik at våre medlemmer vil få muligheten til å plassere pensjonskapitalen din på best mulig måte.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 12 foreninger i Akademikerne og jobber for at medlemmene skal få de beste fordelene og tilbudene. Vi har inngått en avtale for å sikre at medlemmer kan ta informerte og bevisste valg rundt egen pensjonssparing, i forbindelse med lanseringen av Egen pensjonskonto i januar 2021.

 

I januar neste år vil nordmenn som har *innskuddspensjon få en ny pensjonskonto, såkalt **Egen pensjonskonto. Dette innebærer at all opptjent pensjon samles hos leverandøren som er valgt av hver enkeltes nåværende arbeidsgiver. Alternativt kan man velge å samle opp pensjonskapitalen hos en annen leverandør. Akademikerne Pluss har jobbet for å etablere en avtale som gjør det mulig å samle Akademiker-medlemmene hos én slik leverandør.

 

Akademiker-avtalen hos Kron vil bidra til at medlemmene får mulighet til å forholde seg til ett fast sted å forvalte sin pensjonsformue, i stedet for at pensjonsformuen flyttes ved hvert jobbskifte, med påfølgende endringer i valg av investeringer.


Sammen med Kron vil vi forenkle pensjonsmarkedet til det beste for medlemmene. Medlemmene vil bli invitert til å delta i utviklingen av produktet. Tilbudet vil forhåpentligvis gjøre pensjon litt morsommere, og ikke minst gjøre det mulig å velge litt mer selv, enn det de tradisjonelle livselskapene har lagt opp til.

 

Les også artikkel i E24 "Inngår ny pensjonsavtale for 200.000 nordmenn"

-----

*Innskuddspensjon (gjennom innskudd foretatt av arbeidsgiver)
De fleste arbeidsgivere sparer i dag til ansattes pensjon gjennom såkalt innskuddspensjon. Innskuddet utgjør som regel en prosentsats av lønn fra første krone til 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen du får på pengene som spares, vil samle seg opp til en pensjonskapital som du vil bruke av når du vil og kan ta ut pensjon. Tjenestepensjonen kommer på toppen av pensjon du tar ut fra folketrygden og andre ev. rettigheter du har bygget opp.

**Egen pensjonskonto
Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette vil bedre konkurransen i markedet og vil dermed sikre at flere får en bedre og og mer kostnadseffektiv pensjonssparing. Egen pensjonskonto innebærer at pensjonskapitalbevis samles hos nåværende arbeidsgiver, dersom arbeidsgiver har innskuddspensjon for ansatte. Myndighetene mener dette er så viktig for den enkelte at de har besluttet at det skjer ved såkalt negativt samtykke, dvs. at med mindre du reserverer deg mot flyttingen, vil det skje automatisk. Dersom du ikke ønsker at pensjonskapitalbevisene skal flyttes til nåværende arbeidsgiver, vil du kunne reservere deg mot flyttingen, eller velge egen leverandør.

Dersom du har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, men ikke er del av en innskuddspensjonsordning, må du selv flytte pensjonskapitalbevisene til Egen pensjonskonto hos en leverandør.

Det er bare pensjonskapitalen som flyttes. Forsikringselementene, som uføredekning, ektefelle- og barnedekning samt premiefritak ved uførhet, vil være igjen hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil også, etter nærmere regler som ennå ikke er bestemt, dekke kostnader ved forvaltning av pensjonskapitalen hos den leverandør du velger.Spørsmål og svar om pensjonsavtalen med Kron:

Hva betyr denne avtalen for foreningens medlemmer?

Fra nyttår endres dagens ordning for innskuddspensjon. Med mindre man selv tar et aktivt valg, vil alt av opptjent pensjon flyttes til den eksisterende arbeidsgivers leverandør. Sammen med Kron vil vi fra nyttår tilby medlemmene en skreddersydd pensjonskonto med gunstige vilkår og enkle valgmuligheter. Gjennom Kron app’en vil medlemmene enkelt kunne følge med på utvikling av sin individuelle pensjon.

Når vil medlemmene få tilgang til løsningen?


Endringene i dagens pensjonsordning følger ny lovgivning og er forventet å tre i kraft fra nyttår. Planen er derfor at den nye løsningen for våre medlemmer også skal være klar 1. januar 2021.

Hvilken pris vil medlemmene få?

Avtalen med Kron sikrer medlemmene den beste prisen i dette markedet.

Hvorfor ble Kron valgt?

Akademikerne Pluss representerer over 200.000 medlemmer, og har derfor sterk forhandlingsposisjon i dette markedet. Det har muliggjort fremforhandling av markedets beste løsninger og priser for medlemmene i foreningen. I vårt søk etter en ny samarbeidspartner på pensjon mottok vi tilbud fra en rekke aktører i markedet. Valget falt på Kron da de kombinerer nye teknologiske løsninger med en svært brukervennlig tilnærming. I tillegg har vi fremforhandlet meget gunstige priser for våre medlemmer.

Hvor mange brukere har Kron?

Kron har i dag 40.000 individuelle brukere og er en av markedets fonds- og sparetjenester med den høyeste veksten.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom