Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Tariffavtalen i kommunesektoren forlenges

Partene i kommunesektoren ble mandag 16. mars enige om å videreføre dagens hovedtariffavtale til 15. september.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Etter planen skulle ny hovedavtale tre i kraft 1. mai i år, men på grunn av koronaviruset utsettes forhandlingene til høsten for både privat og offentlig sektor.

Hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn- og arbeidsvilkår og, arbeidstid, som altså prolongeres. Dette vil også gjelde særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger. 

Datoer for oppstart og frist for lønnsforhandlingene i offentlig sektor er ikke bestemt. Partene vil ta stilling til oppstart av forhandlingene etter at frontfaget er ferdig med sine forhandlinger. Frontfaget har satt frist for forhandlingene 21. august. 

- Partene i arbeidslivet er nå opptatt med bremse de negative samfunnsmessige ringvirkningene korona har på arbeidslivet, og forutsetningene for forhandlinger er ikke tilstede nå. Vi gjør løpende vurderinger med tanke på gjennomføring av oppgjøret til høsten, sier forhandlingsleder i Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.

Dagens avtaler i staten, i Oslo og helsesektoren prolongeres også, men eksakt dato for disse områdene er ennå ikke satt.

Se også www.Akademikerne.no for mer informasjon.  

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom