Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

- Gratulerer med dagen!

En hilsen fra Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I en tid hvor hele samfunnet og ikke minst arbeidslivet er satt på prøve vil markeringen av årets 1. mai understreke betydningen av både samarbeid og solidaritet, nasjonalt og internasjonalt.

I en verden preget av store samfunnsutfordringer opplever mange også at arbeidslivet endres. Arbeidsoppgaver forandres, jobber forsvinner og det er mange som er bekymret for sin fremtidige arbeidssituasjon. Nå er det derfor ekstra viktig at vi har gode ordninger for sårbare grupper.

Krisen vi nå står oppi har understreket betydningen av trepartssamarbeidet for sammen å kunne finne de gode løsningene. Et samarbeid hvor nettopp tillit er en av de viktige verdiene. Ikke er det bare tillit mellom arbeidslivets parter, men også mellom folk og ikke minst mellom befolkningen og regjeringen. Dette har vært og er helt avgjørende for å kunne lykkes med å få hjulene i gang med bærekraftige løsninger for framtiden.

 

Jeg ønsker alle en fin markering av 1. mai!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom