Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Når griser flyr

Samfunnet er stadig i endring og som påvirker arbeidssituasjonen vår. Uventa situasjoner kan oppstå og da sørger Samfunnsviterne for at dine rettigheter blir ivaretatt. Som medlem av Samfunnsviterne står du aldri alene!

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I norsk arbeidsliv er det høy grad av tillit: mange har et godt forhold til sjefen, og vi har lover og regler som beskytter arbeidstakerne mot utnyttelse og usaklige oppsigelser.

Dette er kvaliteter ved arbeidslivet som vi skal jobbe for å bevare! Likevel, er det noe vi har erfart i 2020, så er det at det uvirkelige kan skje.

Alt kan skje – også der du jobber! Unngå å stå alene neste gang griser flyr på din arbeidsplass.

Meld deg inn i Samfunnsviterne i dag og få gratis medlemskap ut september. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom