Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Innspill til de politiske partienes programarbeid for perioden 2021-2025

Høyre åpner landsmøtesesongen i morgen, og Samfunnsviterne har i innspillene til de ulike partiprogrammene for perioden 2021-2025 lagt vekt på behovet for et romslig og fleksibelt arbeidsliv.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- En hovedoppgave er å skape plass til flere og vi er bekymret for den utviklingen vi nå ser med økende fattigdom, ulikhet og utenforskap. Vi er også opptatt av hvordan våre faggrupper i samspill med andre kan bidra best mulig til å skape bærekraftig vekst og samfunnsutvikling, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom