Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien

Her følger informasjon om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Dette er en avtale mellom Akademikerne på vegne av Den norske tannlegeforening, Econa, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Juristforbundet, Samfunnsøkonomene og Tekna og Arbeidsgiverforeningen Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronavirusepidemien

Det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell til nødvendig arbeid i helsetjenesten i den pågående Koronaepidemien.

Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte slik at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger i en tid der vi trenger arbeidsressurser for å opprettholde maksimal kapasitet over tid i helsetjenesten.

Det er derfor inngått en tariffavtale om utvidede rammer for overtidsarbeid. Det er viktig at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Les avtalen om utvidet arbeidstid her.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom