Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Akademikerne kom til enighet med Oslo kommune

Akademikerne brøt som kjent forhandlingene i tariffområdet Oslo kommune 30. april i år, sammen med UNIO, LO og YS.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Akademikerne gikk inn i både forhandlingene og den etterfølgende meklingen med krav om en klar reallønnsvekst, og at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. 

Flere timer på overtid etter meklingsfristen 26. mai, er årets oppgjør omsider avsluttet med enighet for Akademikernes vedkommende. Det samme gjelder LO og YS i Oslo kommune, mens UNIO  derimot har valgt å gå til streik. 

-Årets tariffoppgjør og mekling må betegnes som svært krevende, med svært ulike ståsteder og forventninger hos partene om resultatet for de ansatte i Oslo kommune. Etter harde tak i meklingen, har Akademikernes forhandlingsutvalg valgt å anbefale meklerens skisse til løsning, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviterens representant i Akademikerne kommune. 

Akademikernes hovedkrav har vært en klar reallønnsvekst og at de disponible midlene skal forhandles lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Generelle tillegg som ikke gir rom for hensynta individuelle forhold som kompetanse, ansvar, innsats og resultater svekker Oslo kommunes posisjon i kampen om den høyt kvalifiserte arbeidskraften. 

Samfunnsviternes forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen har blandede følelser til resultatet i meklingen, men ser det som vanskelig å streike på det grunnlaget som nå foreligger: 

- Våre krav har vært tydelige hele veien inn, poengterer Birkenhagen. Det at vi ikke klarte å få frem noen form for lokal pott i år i Oslo kommune, er en svakhet ved oppgjøret og et paradoks i lys av hva vi fikk til i meklingen i kommunesektoren ellers. I KS-området fikk vi en lokal pott som gir mulighet for å styre lønnsmidlene til ansatte og grupper hvor de lokale behovene for å rekruttere- og beholde gjør seg særlig gjeldende. 

- På den positive siden står at vi har stått hardt på kravene våre og fått bevegelse på økonomien hele meklingen igjennom. Anslått prisvekst i år er 2,8%, det samme som den økonomiske rammen for Oslo-oppgjøret. Når lønnstilleggene pr 1. mai vil ligge på 3,45% for våre grupper og en lønnsøkning på om lag kr 23 000 for medlemmer med gjennomsnittslønn mener vi at oppgjøret kan godtas, avslutter forhandlingssjef Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne Kommune har gitt sin tilslutning til meklingsskissen, som dermed sendes ut til Akademikernes medlemsforeninger i Oslo kommune med anbefaling om aksept. Det er nå opp til den enkelte akademikerforening om meklingsskissen skal aksepteres eller ikke, en beslutning som må fattes innen 17. juni.

Akademikerne og Samfunnsviterne arbeider for en lønnspolitikk som fremmer kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar. Det er også et mål at det gjennom kollektive avtaler sikres uttelling for utdanning og kompetanse, både med hensyn til begynnerlønn og videre karriereutvikling

Les pressemeldingen fra Akademikerne.


Se Riksmeklerens møtebok.


-----------------------------------------
Resultatet av oppgjøret i Oslo kommune

Den økonomiske rammen havnet på 2,8 prosent 

Det blir ingen pott til lokale forhandlinger

Det blir heller ingen avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (sentrale justeringer)

Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen til alle ansatte på 3,45 prosent men minimum kroner 16500, med virkning fra 1. mai 2021 

Tabelltillegget innebærer at ansatte på lønnstrinn 1 til og med 31 får et lønnstillegg på kr 16 500, mens ansatte på lønnstrinn 32 og høyere får et tillegg på 3,45 prosent.

Gjennomsnittlig lønn for Samfunnsviternes medlemmer i Oslo kommune var pr desember 2020* kr 673 088. Et lønnstillegg på 3,45% innebærer en lønnsøkning på kr 23 222. 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom