Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviternes årlige lønnsundersøkelse

Vår årlige lønnsundersøkelse sendes i disse dager ut per e-post til yrkesaktive medlemmer.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hvert år sender Samfunnsviterne ut en lønnsundersøkelse til medlemmer. Svarene i undersøkelsen blir brukt til å utarbeide en årlig lønnsstatistikk.

Lønnsstatistikken er en veiviser og et hjelpemiddel i forhold til lønnsnivå og andre faktorer rundt lønn og stilling, og gjelder spesifikt for din utdannings- og yrkesgruppe. For at undersøkelsen skal bli så representativ som mulig, er vi avhengige av ditt svar.

Det tar ca. fem minutter å svare på undersøkelsen. Tusen takk for hjelpen!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom