Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Enighet i Oslo-meklingen for Akademikerne

Akademikerne er kommet til enighet med Oslo kommune. Medlemmene er sikret en reallønnsvekst.

Publisert:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Partene kom til enighet i meklingen i Oslo kommune torsdag, over et halvt døgn på overtid. Unio har gått til streik, men LO og YS aksepterte. Rammen er på linje med resultatet i KS-området, 2,8 prosent. Resultatet innebærer at kommunens ansatte får en lønnsvekst på minimum 3,45 prosent med virkning fra 1. mai. For de med lønn opp til 481 000 kroner blir lønnsøkningen gitt i kroner, på 16 500 kroner. 

- Oppgjøret betyr at våre 3400 medlemmer får en reallønnsvekst, og dette var avgjørende for oss. Det er ingen tvil om at vi hadde større ambisjoner, men det har vært et krevende oppgjør i lys av koronakrisen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Graff understreker viktigheten av en god lønnsutvikling for høyt utdannede i Oslo i årene fremover: 

- Kommunen er avhengig av gode jurister, psykologer og klimaeksperter for å levere gode tjenester til innbyggerne. Dette er grupper som er attraktive på arbeidsmarkedet, og som kommunen må sørge for å beholde. Lønn er avgjørende for at kommunen skal være konkurransedyktig, sier Graff. 

Jobber for nytt lønnssystem

Akademikerne krevde også at hele den økonomiske rammen skulle avsettes til lokale forhandlinger. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Alle lønnstilleggene gis sentralt. 

- Det gir lite målrettet bruk av skattepengene, det er lite motiverende for den enkelte – og fratar arbeidsgiverne et viktig verktøy for å sikre seg kompetanse, sier Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer omfattes av et sentralt, gammeldags forhandlingssystem. 

- Vårt hovedmål er et systemskifte for våre medlemmer. Byrådet har store ambisjoner for Oslo, og er avhengig av høyt utdannede for å lykkes. Raymond Johansen må bry seg om å beholde høy kompetanse i kommunen over tid, fremfor å være avhengig av milliarder til konsulenter årlig. Dagens lønnssystem er overhodet ikke rigget for å snu utviklingen, sier Graff.

Formelt har Akademikerne anbefalt resultatet i meklingen. Norsk Lektorlag stemte som eneste forening nei til resultatet. Lektorlagets sentralstyre skal nå behandle resultatet. Faller de ned på nei, går Lektorlaget ut i streik alene.

Partenes valgte organer har frist til 17. juni for godkjenning av anbefalt meklingsresultat.

Riksmeklerens møtebok. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom