Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene

- Vi er tilfredse med at lønnsforhandlingene vil gjennomføres i den enkelte virksomhet. Det gjør at Samfunnsbedriftene kan bruke lønn for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere, sier forhandlingsleder i Akademikerne, Sonia Monfort Roedelé.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Akademikerne og de andre forhandlingssammenslutningene ble tirsdag ettermiddag enige med Samfunnsbedriftene. Avtalen innebærer for Akademikerne at det skal gjennomføres lokale kollektive forhandlinger uten sentrale føringer for våre medlemmer i gruppe 2 i år. 

Tariffområdet består av kommunale og interkommunale selskaper som løser samfunnsoppgaver innen blant annet helse, omsorg, energi, renovasjon, vann og avløp, brann- og redning, IKT og samferdsel. 

Mange av Akademikernes medlemmer har samfunnskritiske funksjoner og har bidratt til at disse er opprettholdt også i koronaåret.

- Vi har en forventing om at medlemmene sikres en klar reallønnsvekst i de lokale forhandlingene, sier Roedelé.  

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det bare forhandles om økonomi. For øvrige grupper uten akademisk utdanning ble det enighet om en sentral ramme på 2,82 %. 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom