Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Student? Her er Storebrands anbefalinger for studentforsikringer

Samfunnsviternes fordelspartner Storebrand lister opp sine anbefalinger til forsikringer for studenter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hvilke forsikringer har man fra før, og hva bør skaffes i tillegg?
Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer man trenger. Som student tar man ofte det første skrittet inn i voksenverden, og er gjerne usikker på hvilke forsikringer som må skaffes, og hvilke forsikringer man har fra før via foreldre. Og ikke minst, hva man som student kanskje trenger i tillegg.

For innboforsikring kan studenten være dekket om barnet fortsatt bor hjemme/tilhører husstanden. Dersom man som student har meldt adresseendring i folkeregisteret står man uten noen tilknytning til foreldrenes forsikring for innboforsikring. For en vanlig reiseforsikring er barn dekket frem til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, med en forutsetning om at barnet også bor på samme folkeregistrerte adresse.

Med andre ord, det mye å sette seg inn i for både foreldre som ønsker å hjelpe, og studenten selv som synes dette kan være vanskelig.

Studentpakken til Samfunnsviterne hjelper deg godt på vei med gode dekninger, og som student i Norge betaler du kun 99 kr per måned for denne forsikringspakken. Ved kjøp av studentforsikring har man følgende forsikringer:

• Innboforsikring inntil 500.000 kr.
• Reiseforsikring inntil 60 dager
• Ulykkesdekning, som gjelder hele døgnet, hjemme, på jobb og studiested. Ulykke dekker utbetaling på inntil 500.000 kroner dersom studenten blir varig medisinsk invalid.


Bør man som student tenke på noe mer?
En av de største verdiene for en student i 20-årene, er den fremtidige arbeidsinntekten. Studentpakken er en god start, men som ung student er det også viktig å reflektere over at man blir tilnærmet minstepensjonist dersom man blir ufør.

I den kollektive avtalen med Storebrand kan studenten blant annet forsikre seg for både uførhet ved en engangsutbetaling på 12 G, 22 G eller 30 G (Uførekapital) eller en utbetaling på 1 G eller 2 G (Tidsbegrenset Uførerente), som er utbetalinger man kan få i inntil 4 år.

Som ung og frisk er uføreforsikring heldigvis veldig billig, og en svært viktig forsikring for å dekke opp noe av inntektsbortfallet man kan stå ovenfor.

Les mer om relevante forsikringer for studenter i Samfunnsviternes forsikringsportal hos Storebrand:

Student Norge
Student Utland
Gruppeliv
Alle forsikringer

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom