Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Internasjonal dag for funksjonshemmede

At funksjonshemmede kan delta i samfunnet på lik linje som ikke-funksjonshemmede vil føre til fremgang og utvikling for alle. Norge må lovfeste rettighetene til funksjonshemmede heller enn å skryte av at vi er verdensmestre i inkludering.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. FN beregner at 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonsnedsettelse, noe som gjør denne gruppen til verdens største minoritet.

Samfunnsviterne vil understreke behovet for et samfunn som ivaretar menneskerettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og støtter tiltak som bryter ned barrierer som hindrer full deltakelse i samfunnet for alle. Et viktig steg på veien mot anerkjennelse og reell likestilling er inkorporeringen av CRPD i norsk lov.

Samfunnsviterne vil understreke behovet for rett til å fullføre utdanning, tilrettelegging og tiltak som fremmer full deltakelse i arbeidslivet. Det en betydelig større andel som ikke fullfører videregående blant dem med funksjonsnedsettelser enn funksjonsfriske, samtidig som utdanning har enda større betydning for sannsynligheten for å komme seg i arbeid for denne gruppen i forhold til den øvrige befolkningen.

Samfunnsviterne vil fjerne hindringer for å fullføre utdanning, slutt på diskriminering og rett til  å delta i arbeidslivet. FN beregner at 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonsnedsettelse, noe som gjør denne gruppen til verdens største minoritet. Norge må lovfeste rettighetene til funksjonshemmede heller enn å skryte av at vi er verdensmestre i inkludering.


Les mer om markeringen på fn.no

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom