Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Fornyelse av forsikringer gjennom Samfunnsviternes avtale

Medlemmer i Samfunnsviterne har mulighet til å tegne forsikringer til en svært gunstig medlemspris. Faktura for forsikringene for 2022 sendes i disse dager ut til medlemmene. Mange vil oppleve at noen av forsikringene har økt i pris. Her forklarer vi hvorfor.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Prisendringer baserer seg på statistikk, hvor alle som er tilsluttet Akademiker-avtalen hos Storebrand representerer et forsikringsfellesskap. Resultatet i dette fellesskapet påvirker prisene fra år til år. Prisene justeres i tråd med skadetall. Er det flere utbetalinger på noen av forsikringsproduktene, justeres prisen opp. Det motsatte skjer dersom utbetalingene har vært lavere enn forventet.

Flere av forsikringsproduktene har også en alderstrapp som påvirker prisen hvert femte år. Ved overgang til et nytt aldersintervall vil prisen gå opp som konsekvens av dette. En eventuell prisøkning basert på skadetall og G-økning kommer da i tillegg til alderstrappen.

Medlemmene kan føle seg trygge på at forsikringstilbudet medlemmene får i Storebrand er svært gunstig sammenliknet med priser og dekningene ellers i markedet.

For mer informasjon om dine forsikringer, logg deg inn på Min side på Samfunnsviternes portal hos Storebrand

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom