Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Julehilsen fra foreningens generalsekretær og leder

Nok et annerledes år går mot slutten og avsluttes på mange måter slik det startet, med hjemmekontor og strenge smittevernstiltak. Leder og generalsekretær i Samfunnsviterne oppsummerer 2021.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Med de erfaringene vi tok med oss fra 2020, har vi også i 2021 samlet mange medlemmer digitalt. Vi har justert oss noe, men vi må fortsette å lære hvordan vi kan optimalisere og styrke de digitale møteplassene for våre medlemmer og tillitsvalgte. Medlemsundersøkelsen som vi gjennomførte før sommeren forteller oss at medlemmene i større grad ønsker å delta på arenaer der de kan være med å påvirke dersom disse møtene og prosessene gjennomføres digitalt. Dette er noe vi tar med oss videre - også post korona.

Medlemsdemokrati er viktig og Samfunnsviterne er så heldig å ha mange engasjerte medlemmer som ønsker å bruke sin kompetanse og tid til å bidra inn i ulike prosesser i foreningen. Vi har stiftet bekjentskap til mange medlemmer og tillitsvalgte gjennom intervjuer, fokusgrupper og workshops dette året. En stor takk til alle som har bidratt i dette arbeidet.

Denne høsten gikk Akademikernes leder, Kari Sollien av som leder som følge av overgang til ny stilling. Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna ble konstituert som ny leder frem til rådsmøte høsten 2022, mens nestledervervet ivaretas av leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Korona påvirker fortsatt vår arbeidssituasjon, der kjøkkenbordet nå i stor grad er fast arbeidsplass for mange. I medlemsundersøkelsen vår var tilbakemeldingene at mange kan tenke seg å fortsette å jobbe fra andre steder enn kontoret, gjerne 2-3 dager i uken også etter korona. Digitalisering, bærekraft og et mer fleksibelt arbeidsliv må gå hånd i hånd i tiden fremover. Endringene vi har gjennomgått det siste året er bare starten på betydelige forandringer arbeidslivet vil gjennomgå i årene som kommer. Framtidens arbeidsliv er nå og i diskusjonene som har pågått denne høsten - om den «nye normalen», må vi ta vare på mulighetene og ikke lengte tilbake til slik det var før. Snarere må vi tar lærdom av hva som fungerte under pandemien, og bygge videre på det.

Vi er mange som også i år har avlyst juletreff og førjulstradisjoner med kolleger og venner. Vi er alle lei av å leve under strenge regler og restriksjoner, men alt i alt er vi fortsatt ganske heldige her i nord. Denne jula har Samfunnsviterne derfor gitt en støtte til Leger Uten Grenser, som jobber for å gi medisinsk hjelp til de som trenger det mest. Øremerkede midler er også gitt til julefeiring i regi av MARTE nettverkssenter i Oslo, som også denne julen tilbyr en trygg julemiddag og samling for mange familier.

Samfunnsviterne ønsker å bidra i kampen mot det voksende utenforskapet i samfunnet. Gjennom året har vi derfor hatt et samarbeid med Skravlekopp der vi har blitt den første sertifiserte Skravlekopp-fagforeningen. Når vi nå går inn i det andre året der vi fortsatt oppfordres til å holde avstand, er det viktig og få en påminnelse om Skravlekopps oppfordring om å se opp, gi et smil og slå av en prat, om det så er bak et munnbind.

Under kan dere se en liten film der vi får en kort oppsummering av 2021, hvor vi heldigvis fikk muligheten til og samles fysisk ved noen anledninger. La oss håpe det blir mange flere i 2022.

 

Vi ønsker medlemmer og tillitsvalgte en god jul og et godt nytt år!

Merete Nilsson og Gunn Elisabeth Myhren

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom