Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Kritisk til portforbud

Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson, er bekymret over de signalene regjeringen sender med å utrede muligheten for å ta i bruk portforbud i Norge for hindre spredning av Covid-19.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Portforbud er et svært inngripende tiltak som man ikke har tradisjon for i Norge eller andre Nordeuropeiske land. Bruken av portforbud er dessuten uproporsjonal i forhold til andre tiltak, som f.eks. håndteringen av smittesituasjonen i skolen, der lærere og elever daglig eksponeres for mulig smitte så lenge skoler er helt eller delvis åpne, sier Nilsson.

- Ingen er uenige om at Covid-19 markerer en alvorlig situasjon vi ikke har vært oppe i tidligere. Likevel er det å utrede et mulig portforbud ikke veien å gå. Norge er et samfunn bygget på tillitt. Ved å indikere at portforbud kan bli nødvendig i en krisesituasjon, kan den sosiale kontrakten som tillitssamfunnet bygger på svekkes, sier Nilsson. 

Samfunnsviternes leder vil også peke på at tiltak for å hindre spredning av Covid-19 til nå har vist seg i all hovedsak vellykkede i Norge, og at det allerede finnes et bredt virkemiddelapparat tilgjengelig uten å måtte gå veien om portforbud.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom