Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Meld din interesse for Samfunnsviternes referansegruppe

Bli med, som medlem og tillitsvalgt kan du påvirke Samfunnsviternes organisering!

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne søker tre medlemmer og fire tillitsvalgte til å delta i foreningens referansegruppe for organisasjonsutvikling. Formålet med referansegruppen er å forankre og diskutere viktige problemstillinger bredt i organisasjonen.

Landsmøtet i 2019 la noen føringer for Samfunnsviternes organisasjonsutvikling frem til neste landsmøte, som er i november 2022. Utviklingsarbeidet skal skje med utgangspunkt i dagens organisasjonsmodell, slik den er nedfelt i foreningens gjeldende vedtekter. Fokus for organisasjonsutviklingsarbeidet er å styrke organisasjonsleddene i foreningen og samhandlingen mellom dem, til det beste for medlemmer og tillitsvalgte.

Mandatet til referansegruppen er å diskutere viktige problemstillinger utledet av blant annet medlemsundersøkelsen og føringer fra landsmøtet i 2019. Referansegruppen vil bestå av tre av Samfunnsviternes fylkesledere, fire virksomhetstillitsvalgte og tre medlemmer. Referansegruppen fasiliteres av leder og nestleder fra Samfunnsviternes hovedstyre.

Referansegruppen konstitueres medio september 2021 og vedtar selv plan for arbeidet. Du må ha tid til å delta på noen samlinger og må påregne noe arbeid i tilknytning til disse. Referansegruppens vurderinger og anbefalinger overleveres Samfunnsviternes hovedstyre i januar 2022.

Meld din interesse via skjema nedenfor innen 10. august:

Jeg vil melde min interesse for Samfunnsviternes referansegruppe

Har du spørsmål om referansegruppen eller organisasjonsutviklingsarbeidet, ta kontakt med spesialrådgiver Synnøve Bøen i Samfunnsviternes sekretariat: s[email protected] eller på telefon 414 59 371.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom