Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Ny koronaavtale gir kommuneansatte bedre overtidsbetalt

Akademikerne kommune har inngått en ny midlertidig avtale med KS om arbeidstid i kjølvannet av nye koronatiltak.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Avtalen åpner for å bruke overtid i større grad, samtidig som overtidssatsene økes. LO kommune, YS kommune og Unio har sluttet seg til avtalen.

- Akademikerne er opptatt av at våre medlemmer ivaretas i en periode der det for mange blir ekstra arbeidsbelastning. Det har vært viktig for oss å ivareta både vern av enkelte ansatte med tanke på arbeidstid og at de får en god økonomisk kompensasjon, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.

Hensikten med avtalen er å sørge for fleksibilitet og tilstrekkelig kapasitet når vi nå opplever økende smittetall, restriksjoner og massevaksinering - samtidig som de ansatte sikres overtidsbetalt.

Opptil 300 prosent
For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ansatte med særlig uavhengig stilling blir kompensert med flere fridager i 2022, de har også mulighet til å velge utbetaling.

Avtalen inkluderer også undervisningspersonell som tidligere ikke har hatt en avtale for overtid under pandemien. Lærere vil få dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Frivillig overtid
Partene er enige om at all arbeidstid skal planlegges så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet, og arbeidsgiver skal også i størst mulig grad bruke de ansatte som selv ønsker å påta seg å jobbe overtid.

De tillitsvalgte skal inn i drøftinger om tilpasninger til lokale behov og ha innsyn i overtidsbruken.

- Vi vet at mange strekker seg langt og er slitne, og det er avgjørende at de lokale partene sammen blir enige om hensiktsmessige og akseptable løsninger for å gi innbyggerne det tilbudet de trenger, sier Leborg.

Dette er en sentral avtale og partene avgjør lokalt om den skal tas i bruk. Avtalen gjelder fra 20. desember til 30. april 2022.

Last ned protokoll
Last ned avtalen

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom