Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Positiv klimamelding – som forplikter!

Samfunnsviterne deler regjeringens ambisjoner i klimameldingen som ble lagt fram 8. januar.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Forskning og innovasjon er helt vesentlig for veien mot lavutslippssamfunnet, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

- Meldingen er helt i tråd med Samfunnsviternes standpunkter på bærekraftsområdet, som understreker at økonomisk vekst må kombineres med sosial utjevning og et ressursuttak innenfor naturens tåleevne, fortsetter Nilsson.

- Sunn og bærekraftig vekst er nemlig helt nødvendig for å sikre en stabil samfunnsutvikling for alle i årene som kommer. Samfunnsviterne ser derfor frem til den praktiske oppfølgingen av regjeringens ambisjoner, der arbeidet med å ta forskningsresultater i bruk styrkes, avslutter leder av Samfunnsviterne. 

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom