Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne stiller seg bak Stolthetsparaden

I et arbeidsliv der det stadig oppfordres fra regjeringen at både flere skal arbeide og at alle må stå lengre i jobb, burde det være en selvfølge at dette også i langt større grad inkluderer de med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lørdag 5. juni blir Stolthetsparade arrangert av Uloba, en ideell organisasjon som jobber for likestilling av funksjonshemmede. Stolthetsparaden skal synliggjøre funksjonshemmede som stolte, sterke og synlige. Den politiske markeringen gjennomføres digitalt.

I følge FN er det 15% av verdens befolkning som lever med en form for funksjonsnedsettelse. Dette gjør denne gruppen til en av verdens største minoriteter. Det er vel kjent at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige arenaer i samfunnet, som for eksempel utdanning og arbeid.

Fortsatt har ikke Norge ratifiserte FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede, CRPD.

For tredje gang stemte stortinget i mars i år imot en inkorporering av FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede i norsk lov.

- Det er skuffende og bekymringsfullt at norske myndigheter ikke vil gi CRPD samme status som andre menneskerettigheter som vi har ratifisert.- Vi oppfordrer derfor både regjeringen og arbeidslivets parter til å intensivere arbeidet med å integrere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, sier Nilsson.

Mangfold er nødvendig for å lykkes
Mangel på kunnskap og uvitenhet om personer med nedsatt funksjonsevne bidrar til diskriminering og ekskludering av en stor gruppe i samfunnet. Utenforskap og isolasjon fører også til å sykeliggjøre mennesker, som ønsker og kan være en ressurs i samfunnet.

- I et arbeidsliv der fysisk krevende arbeidsoppgaver i stor grad automatiseres og nye løsninger, produkter og arbeidsmåter krever både kreativitet og innovasjon, vil det være naturlig å tenke at dette også krever et stort mangfold i blant arbeidstakerne. Stolte, sterke og synlige funksjonshemmede er en viktig del av dette mangfoldet. Arbeidstakere som vi behøver for å kunne lykkes med omstilling til de miljøvennlige, økonomiske og sosialt bærekraftige løsningene, understreker Nilsson.

Pandemien som vi fortsatt står opp i viser tydelig at det er behov for å tenke nytt og legge enda mer vekt på fleksible løsninger i arbeidslivet som også vil inkludere flere. Dette gjelder ikke bare arbeidstidsordninger, men like fullt også arbeidsstedsordninger.

Samfunnsviterne stiller seg bak Stolthetsparaden og oppfordrer andre av arbeidslivets parter til å gjøre det samme.

Les mer: Stolthetsparaden 2021

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom