Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Sommerhilsen fra studentlederen

Et spesielt år som student går mot slutten. Til tross for krevende omstendigheter har eksamen, bachelor- og masteroppgaver blitt levert, og jeg er stolt over hva studentene har fått til.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Tekst skrevet av studentlederen i Samfunnsviterne, Christine Bergan Yang

Det har vært et år preget av sinne, tristhet og ikke minst forvirring. Men jeg tror også at mange har kjent på glede og samhold, fått nye interesser og engasjert seg i studiehverdagen. 

Studentene har stått samlet og blitt mer synlig som en viktig gruppe i samfunnet. Både enkeltpersoner og foreninger har jobbet hardt for å gjøre studentenes hverdag litt enklere og litt bedre under pandemien. 

Engasjerte studenter 

2020-2021 har også vært preget av en kamp mot rasisme, engasjement for klima, diskusjon om dyrs rettigheter og pride. Selv om samfunnet stoppet opp, stoppet ikke de unges engasjement for studentenes rettigheter, og det har vært veldig fint å se at studentene har hatt en tydelig stemme i debattene. I Samfunnsviternes relanserte medlemsmagasin, har vi studenter fått spalteplass, og kan skrive og formidle informasjon om det som engasjerer oss. Magasinet er en viktig plattform for oss studenter, når vi skal sette søkelys på studentenes hverdag og utfordringer frem mot stortingsvalget til høsten. 

Det har vært et år der vi har testet nye studeringsmetoder. Klasser på 30 personer har isteden blitt kohorter på 2, 5 eller 10 personer. Det nedstengte samfunnet førte også til nye aktiviteter på fritiden. Selv har jeg lært meg å sy, jeg har puslet puslespill i timevis, malt på små lerreter, dyrket og plantet, og tatt opp igjen kinesisken. Det har vært et annerledes år, men allikevel fylt med kreativitet og læring. Studentene har vist at de evner å tilpasse seg en ny hverdag, og mange av de nye interessene vil forhåpentligvis bli med videre også etter pandemien. 

En digital hverdag 

Vi har fått erfare at studenter ikke nødvendigvis må være samlet fysisk for å samarbeide. Digitale verktøy har florert og alle har testet og utviklet sin teknologiske kompetanse. Dette er noe Samfunnsviterne har fokusert på gjennom blant annet å tilby medlemmer digitale kurs under pandemien. Koronakrisen har vist at behovet for digitale ferdigheter er stort, og at dette i større grad bør inkorporeres i studiene i fremtiden. Dette vil foreningen jobbe videre med, både i form av politisk påvirkning, men også med kursing i digitale systemer og programmer.

Det finnes heldigvis et liv etter korona og det ser vi starten på nå. Endelig har samfunnet åpnet igjen, og studentene kan ta en etterlengtet eksamensfeiring med sine medstudenter. Det er ingen tvil om at mange studenter har følt på ensomhet og utenforskap, og at mange har slitt økonomisk. Vi vil følge opp de ordningene som regjeringen har presentert, og kjempe for bedre vilkår for studentene, også etter pandemien.

Når vi omsider er tilbake til høsten og et nytt semester starter håper jeg at dette innebærer åpne lesesaler, spisesteder og kollokvierom på campus i hele landet. Pandemien har vist hvor mye studentene trenger hverandre, både for god læring og for å få en bedre hverdag. Jeg er stolt av hvordan studenter har håndtert dette absurde året, og jeg håper engasjementet rundt politiske temaer, kreativiteten og nytenkningen blir med oss videre! 

Men først, god sommer!

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom