Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

God sommer fra Samfunnsviterne

- Vi kan se tilbake på et første halvår med god medlemsvekst og stor aktivitet. Leder og generalsekretær i Samfunnsviterne ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god sommer.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

 Mange ser i år ekstra fram til sommerferien med turer til både inn- og utland. For i år ligner faktisk sommerferien for mange på noe vi sist opplevde i 2019.

Vi går inn i en tid der mange har mye å glede seg til, men masseskytingen som skjedde i Oslo i forrige uke legger et dystert preg over den lyse tiden vi er inne i. Hendelsene utenfor London Pub minner oss på at vi ikke må ta for gitt å fortsatt stå opp for grunnleggende menneskerettigheter, som retten til å elske den man vil.

I tillegg preger også krigen i Ukraina og en pandemi som fortsatt bølger litt fram og tilbake deler av verden. Det innebærer et press på den økonomiske situasjonen, som for vår del gir mest utslag i betydelig økte priser på strøm og drivstoff. Så håper vi at resultatet av årets lønnsoppgjør i noen grad vil kunne kompensere for dette.

Samfunnsviterne kan se tilbake på et første halvår preget av god medlemsvekst og stor aktivitet. I skrivende stund har vi passert 17 200 medlemmer og det har vært gjennomført en rekke kurs og samlinger for både tillitsvalgte og medlemmer.

Å sørge for å tilby våre tillitsvalgte kompetanseheving, er som tidligere et viktig satsingsområde. De tillitsvalgte er foreningens viktigste ambassadører lokalt og det er de som møter medlemmene til daglig.

I tillegg er det også viktig at medlemmer som har behov for det skal ha mulighet til å få ulike faglige kurstilbud gjennom sitt medlemskap i Samfunnsviterne. Ved siden av å arrangere egne kurs, har vi denne våren også inngått et samarbeid med Videocation, som omtales som Netflix for læring, der du får rabatt på over 200 kurs innenfor en rekke temaer.

Et av satsingsområdene i Samfunnsviterne denne våren har vært digitalisering. Vi gjør i den forbindelse et stort arbeid for å gjøre ulike kurs tilgjengelige digitalt, både for medlemmer generelt og tillitsvalgte spesielt. Vi gjør dette ved å innføre en digital læringsplattform som vil bli lansert for tillitsvalgte i første omgang i løpet av høsten.

Denne våren har vi også satset på organisasjonsbygging ved å gjennomføre styreopplæring for alle sentrale tillitsvalgte i fylkesstyrene, arbeidslivsutvalget, hovedstyret og for erfarne tillitsvalgte. Formålet med dette er å gi tillitsvalgte mer kunnskap om ansvar og roller i de ulike organene i foreningen, samt hvordan organene står i forhold til hverandre.

Funn fra medlemsundersøkelsen fra 2021 viser at både medlemmer og tillitsvalgte mangler kompetanse og etterspør informasjon for å kunne ta steget for å engasjere seg i organisasjonspolitiske verv - og ikke minst for å kunne stille som delegat til landsmøtet. Nettopp derfor var det viktig for oss å gjennomføre denne kompetansehevingen bredt i organisasjonen i forkant av landsmøtet, som avholdes 16. – 18. november.

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og gjennomføres hvert tredje år. Her samles 90 delegater og fem studentdelegater for å diskutere viktige spørsmål som setter retningen for de neste tre årene. I Samfunnsviterne er det fylkesavdelingenes oppgave å velge delegater til landsmøtet. Delegatene velges på årsmøtet i din fylkesavdeling. Alle medlemmer skal derfor ha fått en invitasjon til å stille som delegater. Det kreves ingen forkunnskaper for å stille som delegat. Har du lyst, har du lov!

Det vil si har du lyst til å engasjere deg i sentrale spørsmål for foreningen, så er det å være delegat rett og slett en gylden mulighet. Viktige saker for årets landsmøte er å vedta prioriterte satsingsområder for foreningen som skal gjelde for perioden 2023-2025, digital strategi og organisasjonsutvikling.

Selvfølgelig skal det også på landsmøtet gjennomføres valg til sentrale verv, som ny leder og nestleder, samt øvrige styremedlemmer og varamedlemmer til hovedstyret, kontrollkomité og valgkomité. Valgkomiteen er derfor allerede godt i gang med å finne gode kandidater til de ulike vervene, men tar fortsatt imot innspill hvis du har gode kandidater du ønsker å fremme.

Informasjon om valgkomiteens arbeid og det forestående landsmøtet finner du her.

Landsmøtet starter som alltid opp med foreningens fagkonferanse, PREMISS. Tema for årets konferanse er populisme og har fått tittelen: «Populisme – sunnhetstegn eller faresignal?».

Utgangspunktet for valget av dette tema er at populistiske bevegelser har vokst kraftig i omfang og betydning de siste 10 -15 årene. Dette har skapt bekymring i politiske kretser og blitt gjenstand for diverse debatter. Vi ønsker imidlertid å grave litt dypere og stiller spørsmålet «Men hva er egentlig denne populismen et uttrykk for?». Svaret får du forhåpentligvis 16. november. Det vil selvfølgelig være mulig å delta både fysisk og digitalt.

Mer informasjon om Premiss og mulighet for påmelding vil bli sendt ut i løpet av høsten, men hold gjerne av 16. november allerede nå.

Vi har oppsummert halvåret vi nå legger bak oss i en liten film som du kan se under.

Er det noe av klippene her du gjerne vil se i sin helhet, så finner du opptak av mange av våre kurs på denne siden. 

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Merete Nilsson
Leder i Samfunnsviterne

Gunn Elisabeth Myhren
Generalsekretær i Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom