Mellomoppgjøret 2021

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Viktige datoer for mellomoppgjøret 2021:
8. februar – Akademikernes prinsipper for inntektsoppgjørene
15. februar – TBU-rapport foreløpig om felles tallmateriale
16. februar – LOs representantskap vedtar tariffpolitisk uttalelse
11. mars – NHOs representantskap vedtar forhandlingsposisjon
25. mars – TBU-rapport endelig om felles tallmateriale

LO/NHO-oppgjøret
15. mars – forhandlingsstart frontfaget 
24.-25 mars – forhandlinger LO og NHO
25. mars – forhandlingsfrist  
9.-10. april – evt mekling 

Spekter-området

  • For Spekter trad./SAN (alle områder unntatt 10 og 13): forhandlingsstart 14. april A-del
  • For Spekter Helse (område 10 og 13): forhandlingsstart 16. april A-del
  • For overenskomstområde 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 og 12 er frist for avslutning av de lokale forhandlingene onsdag 5. mai 2021 kl. 15.00 Behov for bistand varsles til de sentrale parter løpende.
  • For overenskomstområde 1 Kultur, er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.00
  • For overenskomstområde 2 Norges Bank, er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 12. mai 2021 kl. 15.00
  • For overenskomstområde 6 NRK, er frist for avslutning av forhandlingene torsdag 22. april 2021 kl. 18.00
  • Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere.

KS-området
21. april – forhandlingsstart
30. april – Brudd i forhandlingene i kommunal sektor - les mer
26. mai - meklingsfrist.
27. mai - Akademikerne kom til enighet med KS

Oslo kommune-oppgjøret
23. april – forhandlingsstart 
30. april – Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo - les mer
26. mai – meklingsfrist.
27. mai - Enighet i Oslo kommune

Statsoppgjøret
26. april – forhandlingsstart
30. april – Akademikerne bryter forhandlingene med staten - les mer
26. mai - meklingsfrist
27. mai - Enighet i staten

Samfunnsbedriftene
1. juni – forhandlingsstart
2. juni – forhandlingsfrist  
1. juni - Enighet mellom Akademikerne og Samfunnsbedriftene

Virke HUK-området
21. juni – forhandlingsstart
22. juni – forhandlingsfrist

Lønnsoppgjøret 2021

Les mer

Tariff-/konfliktordbok

Her finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til lønnsoppgjør.

Les mer