Lønnsoppgjøret 2022

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

LO/NHO
9. mars: Oppstart Norsk Industri og Fellesforbundet
16. mars: Forhandlingsfrist
1. april: Meklingsfrist

Helse
5. april: Oppstart forhandlinger
Kommer senere: Forhandlingsfrist

Stat
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist

KS

6. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist

Oslo kommune
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist
23. mai: Meklingsfrist

Virke HUK

21.-23. juni: Oppstart forhandlinger
Dato kommer: Forhandlingsfrist

Samfunnsbedriftene
8. juni: Oppstart forhandlinger
9. juni: Forhandlingsfrist

 

Illustrasjon, hva skjer ved mekling?

Hva betyr mekling og hva gjør jeg hvis jeg blir tatt ut i streik?

Det ble ikke enighet innen forhandlingsfristen i tariffoppgjøret i offentlig sektor og det blir nå mekling i oppgjøret i stat, kommune og Oslo kommune. Ord som mekling og mulig streik gjør noe med oss og kan føre til usikkerhet. Her gir vi deg svar på noen av de spørsmål som du kanskje har nå.

Les mer

Lønnsoppgjoret 2022

Her finner du informasjon i forkant av årets lønnsoppgjør.

Les mer

Tariff-/konfliktordbok

Her finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til lønnsoppgjør.

Les mer