Lønnsoppgjøret 2022

Samfunnsviterne deltar i de sentrale lønnsoppgjørene gjennom representasjon i Akademikernes tre forhandlingsutvalg. Disse forhandler tariffavtaler i helseforetak, kommuner og statlig sektor. Egne samarbeidsutvalg ivaretar næringsdrivende og medlemmer i privat sektor, men disse forhandler ikke tariffspørsmål. I tillegg inngår Samfunnsviterne samarbeid med de øvrige Akademiker-foreningene om revisjon av sentrale overenskomster i Spekter trad/SAN-området og Virke/HUK-området.

Lønnsoppgjoret 2022

Her finner du informasjon om årets lønnsoppgjør.

Les mer

Tariff-/konfliktordbok

Her finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til lønnsoppgjør.

Les mer