Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

En fagkveld om og med spenninger

En fagkveld i Samfunnsviterne endte i en debatt om foredragsholderen. Det beklager Samfunnsviterne. Det ble likevel en kveld til ettertenksomhet, som vi som forening har lært mye av. 

Publisert:

Faktaboks: Fagarrangement i Rogaland 5. juni

Den 5. juni inviterte Samfunnsviterne i Rogaland til et fagmøte i anledning sitt årsmøte samme dag.

Temaet for fagmøtet var den geopolitiske situasjonen i verden, og innledere var professor i internasjonale relasjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Diesen, og folkerettsekspert, jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit.

Glenn Diesen innledet, og Cecilie Hellestveit kom så med noen kritiske anmerkninger til Diesens innlegg.

I utgangspunktet skulle man ikke tro at en fagkveld om økte spenninger i verden i regi av Samfunnsviternes fylkeslag i Rogaland, skulle skape spenninger i seg selv. Alle er jo enige om at verden i dag preges av krig og konflikter, og det på en måte som vi for få år siden trodde tilhørte fortiden. Alle er også enige om at vi i Norge må ta debatten om hva den spente verdenssituasjonen betyr for oss. Og de aller fleste er enige i at det norske forsvaret må rustes opp, og at Norge må være forberedt på at også vi kan bli direkte involvert i alvorlige konflikter.

Så hvorfor har fagkvelden i Rogaland likevel blitt heftig debattert? Jo, fordi professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst Norge var en av foredragsholderne. Hans analyser av krigen i Ukraina og hans vurderinger av Russland, avviker sterkt fra hva som er den vanlige oppfatningen – både i Norge og i den vestlige verden. Diesen ble derfor også skarpt imøtegått av kveldens andre foredragsholder, Cecilie Hellestveit. 

Selv om Diesen har fordømt Russlands invasjon av Ukraina og kalt det for et folkerettsbrudd, er det mange som mener at han er så kontroversiell at ingen bør gi ham en talerstol. Dette fordi han blant annet deltar på russiske konferanser og i russisk media.

Samfunnsviterne skjønner at dette skaper debatt og at Diesen er en kontroversiell person. Enkelte medlemmer har reagert skarpt, og det setter vi pris på. Samfunnsviterne er en medlemsorganisasjon der det er rom for å si fra når det er noe man er uenig i.

La meg si det med en gang: Samfunnsviterne ser at det burde ha kommet tydeligere frem i invitasjonen at Diesen har svært kontroversielle synspunkter på krigen i Ukraina og på Russland. Det beklager vi. Vi tar til etterretning at diskusjonen om hvem som skal få en talerstol og hvem som ikke bør få det, er krevende. Det er en diskusjon vi tar med oss i det videre, men som det ikke finnes et fasitsvar på. Vi registrerer også at heller ikke våre medlemmer mener det finnes et fasitsvar på dette.

En ting bør vi kunne enes om. Hvilke faglige synspunkter en akademiker inntar og forfekter på sitt fagområde, står i den norske tradisjonen helt og fullt for forskerens egen regning. Førsteamanuensis Anine Kierulf ved UiO, ledet nylig et offentlig oppnevnt utvalg som har sett på denne problemstillingen. NOU-en «Akademisk ytringsfrihet – God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag» gir en god og prinsipiell begrunnelse for hvorfor akademisk ytringsfrihet er viktig.  Jeg vil sterkt anbefale alle å lese NOU-en og reflektere over hva ytringsfrihet betyr og hvorfor den er viktig. Det er alltid nyttig.

Espen Nordgård Jakobsen
leder i Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom