Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Sommerhilsen fra Samfunnsviterne: Tilbakeblikk på første halvår

Lønnsoppgjør, streik, 30-årsjubileum og medlemsvekst: Vi står ved inngangen til sommerferien, og det er tid for å se tilbake på et begivenhetsrikt første halvår i 2024.

Publisert:

Espen Nordgård Jakobsen og Gunn Elisabeth Myhren
Leder Espen Nordgård Jakobsen og generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren oppsummerer et begivenhetsrikt første halvår for Samfunnsviterne.

Kjære medlemmer,
Vi står ved inngangen til sommerferien 2024, og det er tid for å se tilbake på det første halvåret vi legger bak oss i Samfunnsviterne.

30-årsjubileum

I mars fylte Samfunnsviterne 30 år. Vi kan se tilbake på tre tiår med stolthet om hva foreningen startet med og hva vi ser i dag. I vår jubileumsartikkel kan du lese deg opp på foreningens historie.

Lønnsoppgjøret og streiken

Denne våren la vi bak oss et krevende lønnsoppgjør, som resulterte i en streik i staten. Vi vil rette en særlig takk til dere tillitsvalgte og medlemmer som ble omfattet av streiken. Takk til alle som stilte opp på appeller og markeringer. Takk til tillitsvalgte som måtte håndtere mange spørsmål og henvendelser fra medlemmer og arbeidsgivere. Streiken var viktig. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Tusen takk!

Tillitsvalgte

En spesiell takk til våre tillitsvalgte for den utrettelige innsatsen de gjør for medlemmene lokalt. Arbeidet dere gjør er uvurderlig for Samfunnsviterne.

Medlemsvekst

Vi er stolte over å kunne informere om at Samfunnsviterne i løpet av våren passerte 19 000 medlemmer. Dette er en milepæl. Foreningen representerer et mangfold av kompetanse og kunnskap, og vi er glade for at dere alle ønsker å være medlem i Samfunnsviterne.

Til slutt vil vi ønske dere alle en riktig god ferie! Vi ser fram til en aktiv høst, der vi håper vi får anledning til å møte mange av dere på Samfunnsviternes kurs og arrangementer.

God sommer!

Hilsen
Espen Nordgård Jakobsen, politisk leder
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær

PS: Se glimt fra første halvår 2024 i vår videooppsummering:

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom