Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Støttespilleravtale med Leger Uten Grenser

Samfunnsviterne har inngått en støttespilleravtale med Leger Uten Grenser. Avtalen gjelder for tre år, og er et ledd i foreningens arbeid med å fremme sosial bærekraft.

Publisert:

Sosial bærekraft er forankret i foreningens strategi for samfunnsansvar.

 – Vi er stolte over å kunne støtte Leger Uten Grensers viktige arbeid. Som forening er vi opptatt av at vi må være med å bidra til et mer rettferdig og inkluderende samfunn. Gjennom denne avtalen kan vi hjelpe Leger Uten Grenser med å levere livreddende medisinsk hjelp til de mest sårbare.

Inngikk støttespilleravtale: Samfunnsviternes generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren flankert av næringslivsrådgiver Marina Staubo-Hessen og næringslivsansvarlig Mari Kaupang i Leger Uten Grenser.

Samfunnsviternes arbeid med sosial bærekraft er en integrert del av foreningens overordnede strategi, og reflekterer vår forpliktelse til å bidra til et mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

 – Dette er verdier som er forankret i foreningens organisasjonskultur, sier Myhren.

Leger Uten Grenser er kjent for sitt arbeid med å gi nødhjelp til mennesker rammet av konflikter, epidemier, helsetjenester uten tilstrekkelig tilgang og naturkatastrofer. Organisasjonen mottar ikke offentlig støtte. De jobber etter de humanitære prinsippene og er nøytrale, uavhengige og upartiske. Støtten fra Samfunnsviterne vil være et bidrag til å styrke deres evne til å bidra der nøden er størst.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom