sekretariatet

Generalsekretær

Generalsekretæren leder sekretariatet. Forbereder og følger opp saker til hovedstyret.