Placeholder: PersonPage : Header

om oss

Sekretariatet

Her finner du informasjon om sekretariatet vårt og hvem som jobber hvor.

Har du spørsmål om medlemskap, kontingent, medlemsfordeler eller lignende?

Da sender du en mail til:

E-post [email protected]

Telefon: 22 03 19 00.

Har du spørsmål om lønn og arbeid?

Da sender du en mail til:

E-post [email protected]

Telefon: 22 03 19 05

Sekretariatet har telefontid mandag til fredag kl 09.00-16.00.

Post- og besøksadresse: Kr. Augusts gate 9, 0164 OSLO

Media:

Kontaktinfo

 

For å kontakte personer i den enkelte avdelingen, klikker du på avdelingen under.
Placeholder: PersonPage : Content

Forhandlings- og organisasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med foreningens samfunns-, arbeidslivs- og fagpolitikk, med utredninger og høringer, tariffarbeid, fag og analyse. Avdelingen har ansvar for tillitsvalgtopplæring og oppfølging av de tillitsvalgte, samt faglige arrangementer for medlemmer generelt og tillitsvalgte spesielt.

Media

Ta kontakt dersom du har spørsmål om Samfunnsviterne eller ønsker et intervju med våre tillitsvalgte eller ansatte. 

Medlem og marked

Avdelingen arbeider med markedsføring og profilering av foreningen, statistikk, medlemskommunikasjon, medlemsservice og medlemskontakt, planlegging og gjennomføring av rekrutteringstiltak og utvikling av foreningens karrieretilbud.

Arbeidslivsavdelingen

Avdelingen bistår medlemmene i spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsrettsspørsmål, bistand og rådgivning knyttet til lokale forhandlinger og kontakt med tillitsvalgte, kurs og opplæring og tariffarbeid.

Generalsekretær

Generalsekretæren leder sekretariatet. Forbereder og følger opp saker til hovedstyret.

Ingen flere artikler