sekretariatet

Medlem og marked

Avdelingen arbeider med markedsføring og profilering av foreningen, statistikk, medlemskommunikasjon, medlemsservice og medlemskontakt, planlegging og gjennomføring av rekrutteringstiltak og utvikling av foreningens karrieretilbud.

Cecilie Hogstad

Cecilie Hogstad

info- og markedssjef/avd.leder medlem og marked

ch@samfunnsviterne.no
Telefon: 958 79 410