Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Slik ber du om refusjon

Styremedlemmer, tillitsvalgte, og medlemmer som foretar reiser for Samfunnsviternes regning, kan be om å få refundert utgifter. 

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Du som har hatt utlegg i forbindelse med ditt arbeid for Samfunnsviterne, kan levere skannede kvitteringer og få refusjon av utlegg. Du kan også ta bilde av kvitteringen og levere bildefilen som grunnlag for refusjon.

Merk at Samfunnsviterne er en miljøsertifisert organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi oppfordrer alle til å reise så miljøvennlig som mulig.

Utgifter dekkes etter følgende regler

  1. Utgifter til kost og losji dekkes etter regning idet det forutsettes at det utvises nøkternhet. Det må fremgå av kvitteringen hva som er bestilt.
  2. Dekning av selve reiseutgiftene skjer etter prisen på rutegående kommunikasjonsmiddel – billigste klasse. Reiser foretatt med fly, tog, buss, båt kreves legitimert med flybillettstamme/billett.
  3. Billettløs flyreise bestilt via Ticket faktureres Samfunnsviterne direkte og legitimeres ved reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatt reise med angivelse av: navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt prisen på reisen.
  4. Refusjon etter statens bilsatser kan bare skje hvis bruk av privatbil har vært tvingende nødvendig. Foretrekker man å bruke privatbil i andre situasjoner, gis refusjon etter punkt 2. Det skal da vedlegges dokumentasjon på hva dette ville ha kostet.
  5. Dekning av utgifter til drosje skal bare skje for kortere reiser og bare dersom man ikke med rimelighet kunne brukt rutegående kommunikasjonsmiddel.
  6. Beløpet vil bli satt inn på din bankkonto uten melding.
  7. Reiseregning sendes Samfunnsviterne per e-post til [email protected] senest 2 uker etter endt reise.
  8. Kvitteringer og bilag stiftes eller skannes og legges ved denne reiseregningen.
  9. Ved manglende bilag eller ufullstendig utfylling vil søknaden bli returnert ubehandlet.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom