Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger.

Begrunnelse av krav

I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. I krav som sendes arbeidsgiver kan en relativt kort og oversiktlig begrunnelse legges inn på eget ark. Krav som leveres forhandler skal inneholde en lengre, mer detaljert begrunnelse, og fortrinnsvis knytte argumenter til hjemler samt sentrale og/eller lokale kriterier for lønnsfastsetting der dette foreligger.