Placeholder: CoursePage : Content

Kurs om arbeidsmiljø og konflikthandtering

Samfunnsviterne inviterer til kurs om arbeidsmiljø og konflikthåndtering for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor 22.-23. november. God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte i sammenlignbare virksomheter.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

22.nov 2023 - 23.nov 2023

Sted:

Thon Hotel Bristol, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i alle sektorer

Antall plasser:

1

Påmeldingsfrist:

16. november

Kurset er fulltegnet, men det er mulig å melde seg på venteliste

Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i alle sektorer en innføring i arbeidsmiljølovens regelverk knyttet til arbeidsmiljø og tilrettelegging, konflikthåndtering, samt de ulike parters roller og ansvar.

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:

- Aktuelt avtaleverk og tillitsvalgtes rolle
- Ulike former for konflikter og konflikthåndtering
- Håndtering av påstander om mobbing og trakassering.
- Offentlighet, innsynsrett og taushetsplikt – med et tillitsvalgtperspektiv

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Samfunnsviterne som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og avtaleverk.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Det vil ikke være anledning til å følge kurset digitalt.

Program: Lenke til program, med forbehold om mindre endringer 

Placeholder: CoursePage : Social Media