Placeholder: CoursePage : Content

Samfunnsviterne i Rogaland inviterer til ekstraordinært årsmøte

Årsmøtet til Samfunnsviterne i Rogaland 19. juni fikk ikke på plass nytt fylkesstyre. Det avholdes derfor ekstraordinært årsmøte for å velge fylkesleder, fylkesstyre og valgkomite.

Kursinformasjon

Kurset er avsluttet

Tidspunkt:

05.okt 2023, kl. 18.00-19.00

Sted:

Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger / Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Rogaland

Antall plasser:

988

Påmeldingsfrist:

4. oktober

Valgkomiteens innstilling til nytt styre finner du her.

Ekstraordinært årsmøte i Samfunnsviterne i Rogaland

Dagsorden: Valg av fylkesleder, fylkesstyre og valgkomite

Delta for å påvirke hvem som skal sitte i fylkesstyret for å representere interessene til medlemmene i fylkesavdelingen det neste året.

Fylkesavdelingens styre skal i henhold til vedtektenes § 7 bestå av minimum en leder, en nestleder og ett styremedlem. Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemsmassen i fylket.

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Rogaland, men ikke har meldt ifra om dette til valgkomiteen, kan du melde din interesse på årsmøtet. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Rogaland.  

Deltakelse: Møtet avholdes som hybrid. Meld deg på via påmeldingslenken, og skriv i kommentarfeltet om du vil delta fysisk eller digitalt.  
Deltakerbekreftelse og praktisk info sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Det blir enkel servering for de som deltar fysisk.  

Placeholder: CoursePage : Social Media