Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

- På vegne av Samfunnsviterne vil jeg gratulerer så mye med dagen, sier leder i Samfunnsviterne, Merete Nilsson.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samenes nasjonaldag markeres lørdag 6. februar i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen feires til minne om det første samiske fellesmøtet i Trondheim 6. februar 1917, da nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger

- På samenes nasjonaldag er jeg glad for å kunne invitere medlemmer i Samfunnsviterne til å melde sin interesse til å delta i et samisk nettverk, der formålet er å samle medlemmer som har et engasjement for samisk kultur, rettigheter og utfordringer knyttet til arbeidslivet, sier Nilsson.

Les mer om samisk nettverk her.

- Vi har mange medlemmer som opp i gjennom tiden hatt et stort engasjement for samiske rettigheter og kultur og har også tidligere hatt et aktivt samisk nettverk i foreningen. Jeg er derfor glad for at vi nå tar initiativet til å etablere et slikt nettverk igjen. I nettverket vil det være anledning til å sette viktige problemstillinger som engasjerer på dagsorden og på sikt også kunne delta inn i samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet. Jeg ser fram til at vi nå får et slikt nettverk på plass, sier Nilsson.


Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom