Placeholder: ArticlePage : Article Top
Generalsekretær Gunn Enli i Samfunnsviterne og Georg Brynjarsson, leder av Viska signerer samarbeidsavtale mens de smiler mot kameraet.
Gunn Elisabeth Myhren, Generalsekretær i Samfunnsviterne, og Georg Brynjarsson, leder av den islandske akademikerforeningen Viska. Bilde: Viska.is
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ny samarbeidsavtale med islandske Viska

Nylig signerte Samfunnsviterne en samarbeidsavtale med den nyoppstartede islandske fagforeningen Viska. Avtalen gir medlemmene i Samfunnsviterne og Viska muligheten for et gratis gjensidig gjestemedlemskap i inntil ett år.  

Publisert:

Avtalen gir muligheten for gjestemedlemskap i søsterforeningen når de flytter mellom Island og Norge. Dette inkluderer medlemsfordeler som rabatter og avtaler, og bistand i juridiske spørsmål.

Foreningene styrker også det formelle samarbeidet med jevnlig informasjonsdeling og rådgivning om tjenester til medlemmene. 

Om Viska

Viska betyr visdom og ble etablert i 2023 ved at tre etablerte fagforeninger for akademikere på Island slo seg sammen til én. Organisasjonene hadde delt kontorer siden 1999 og kjente hverandre allerede godt. Medlemmenes behov i alle tre foreningene overlappet, og foreningene skjønte at de ville stå sterkere sammen. 

Nordisk samarbeid

Viska føyer seg med dette inn i rekken av Samfunnsviternes nordiske samarbeidspartnere. Hvis du er Samfunnsviter og jobber i et annet nordisk land, bør du undersøke muligheten for gjestemedlemskap i en av våre søsterforeninger.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom