Placeholder: CategoryPage : Header

Bli med i et studentlag i samfunnsviterne

Studentlag

Ønsker du å engasjere deg på ditt studiested? Bli med i et studentlag! Her finner du kontaktinformasjon til de ulike studentlagslederne i Samfunnsviterne.

Placeholder: CategoryPage : Content

Studentleder i Samfunnsviterne

Emilie Endal | E-post

Samfunnsviterne er representert på flere universitet med studentrepresentanter/studentlag. Ta kontakt med studentlagslederen der du studerer om du ønsker et verv.

Her finner du kontaktinformasjonen til studentlagslederne:

Universitetet i Agder (UiA):

Signe Helene Gulliksen Smittil | E-post

Universitetet i Bergen (UiB):

Oskar Myhr | E-post

Universitetet i Oslo (UiO):

Oscar Bergersen | E-post

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):

Studentlaget til Samfunnsviterne NTNU søker ny leder. Interessert? Send oss en e-post!

Universitetet i Stavanger (UiS):

Studentlaget til Samfunnsviterne UiS søker ny leder. Interessert? Send oss en e-post

Er det ikke et studentlag der du studerer?

Ta kontakt dersom du er interessert i et studentverv eller om du ønsker å opprette et studentlag, på e-post [email protected].

Søke midler til arrangement? Se Retningslinjer for økonomiske tildelinger til studentlag.

Jf. Samfunnsviternes vedtekter §9, kan det opprettes studentlag ved landets universitet og høgskoler. Studentlagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter studiestedet hvor studentlaget er etablert.

Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.

Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere (studentrepresentantsamling). Studentlagenes ledere velger studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter. Studentobservatøren velges for ett år av gangen og har møte- og talerett i hovedstyret.

Placeholder: CategoryPage : Bottom