Placeholder: CategoryPage : Header

om oss

Vedtekter og retningslinjer

Her finner du våre vedtekter, retningslinjer, rutiner og instrukser.

 
Placeholder: CategoryPage : Content

Vedtekter for Samfunnsviterne

Medlemmer plikter å orientere seg om og forholde seg til foreningens vedtekter. Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte i 2022.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom