Placeholder: ArticlePage : Article Top
En bok plassert foran en pc. Noen hender holder boken.
Alt på G? Det er mange ord og uttrykk man må kjenne når det handler om pensjon. Foto: Shutterstock. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

pensjon

Ord og uttrykk og relevante lenker 

Her beskriver vi ord og utrykk som brukes når vi snakker om pensjon. Du finner også relevante nettsider om pensjon.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022  er 111 477 kroner.

Grunnbeløpet angir for eksempel hvor mye du må ha tjent for å oppnå en rettighet, hvor mye av inntekten din som regnes med når en ytelse skal beregnes eller hvor mye av inntekten din som gir grunnlag for sparing.

Tre beløp som er spesielt aktuelle i pensjonssammenheng er disse: 

6G er maksimal inntekt som legges til grunn for beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden.

6G utgjør 668 862 kroner i år 2022. 

7,1G er maksimalt inntektsgrunnlag for opptjening av alderspensjon i folketrygden og for AFP. Har du inntekt over dette nivået, gis det ikke opptjening.

7,1G utgjør 791 487 kroner per 1. mai 2022.

12G er maksimalt inntektsgrunnlag for tjenestepensjon.

Fordi tjenestepensjon beregnes av en høyere inntekt enn folketrygden, er det ulike opptjeningssatser for inntekt opp til og over 7,1G når det gjelder alderspensjon.

Tilsvarende beregnes uførepensjonen i tjenestepensjonen med ulike satser for inntekt opptil og over 6G, for å kompensere for manglende dekning i folketrygden.

12G utgjør 1 337 724 kroner per 1. mai 2022. 

Nyttige nettsider

Under finner du noen nyttige lenker til mer informasjon og konkret beregning av din fremtidige pensjon

NAV

nettsidene til NAV finner du informasjon om reglene for alderspensjon og helserelaterte ytelser, alle søknadsskjemaer, etc. Her kan du finne ut hvilke særlige regler for alderspensjon fra folketrygden som gjelder om du er født før 1954, mellom 1954 og 1962 eller i 1963 og senere.

På denne nettsiden til NAV finner du også en forenklet pensjonskalkulator som ikke krever innlogging.

Norsk Pensjon

Norsk Pensjon er en pensjonsportal som skal  gi enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon  fra ulike pensjonsordninger.

Logger du deg inn her, får du en oversikt over dine pensjonsrettigheter, pensjonsavtaler og en beregning av hva du vil få utbetalt i pensjon.

På nettsidene til Norsk Pensjon kan du også se en oversikt over hvordan det norske pensjonssystemet er bygd opp.

Offentlig tjenestepensjon

Har du offentlig tjenestepensjon kan du lese mer på nettsidene til din pensjonsleverandør.

I kommunal sektor, helsevesenet og andre virksomheter med offentlig tjenestepensjon, kan det være KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller et forsikringsselskap som er leverandør av tjenestepensjonen.

Sjekk med din virksomhet dersom du ikke er sikker på hva som gjelder for ditt arbeidsforhold.

Statens pensjonskasse

Om du jobber i staten eller i skoleverket, har du tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse.

Her finner du også en hendig pensjonskalkulator, men du må logge deg inn for å kunne bruke den. 

KLP

Har du KLP kan du logge deg inn på disse nettsidene for å få oversikt over din opptjening.

Oslo Pensjonsforsikring

Nettsidene til Oslo Pensjonsforsikring finner du her.

Privat tjenestepensjon

Har du privat tjenestepensjon kan du finne informasjon om din opptjening hos det forsikringsselskapet som leverer tjenestepensjon til din virksomhet.

Det kan være ytterligere informasjon om ordningen i din virksomhet i personalhåndboken, eller lignende.

Har du opptjening i ulike ordninger, kan du sjekke om de har blitt innlevert når du logger deg inn på nettsidene til Norsk Pensjon. 

Du finner mer informasjon om privat AFP på nettsidene til AFP.

 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også