Kvinnelige hender som signerer på et papir
Er du medlem av Samfunnsviterne kan du få inntil tre timer gratis juridisk bistand i privatrettslige saker. Foto: Pexels.com

juridisk bistand

Gratis juridisk hjelp. På fritiden

Få tre timer gratis juridisk bistand, inkludert tilgangen til juridiske standardkontrakter som for eksempel samboeravtaler.

Publisert: | Sist endret:

Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til jobben din, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand over telefon innen et vidt spekter rettsområder. 

Samarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Lippestad AS, gjelder følgende områder:

  • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom.
  • Rettsspørsmål knyttet til samboerforhold.
  • Skifte/arv/testament.
  • Juridiske forhold knyttet til NAV.
  • Juridiske forhold knyttet til rett til opplæring.
  • Erstatning i forbindelse med blant annet trafikkulykker, fritidsskader, pasientskader, erstatning etter voldshandlinger og andre forsikringsrelaterte spørsmål.

Avtalen gir deg også tilgang til juridiske kontrakter og maler, så lenge du kontakter advokatfirmaet Lippestad først.

Medlemstilbudet omfatter:

Gratis råd: Som medlem av Samfunnsviterne får du inntil 3 timer fri veiledning over telefonen innen juridiske spørsmål som ikke omfatter arbeidsrett, med advokat/advokatfullmektig per år.

Råd og veiledning: Tilbudet omfatter muntlige råd og veiledning per telefon.

Juridisk bistand: Ved behov for juridisk bistand utover 3 timer telefonkonsultasjon, tilbys våre medlemmer bistand til en rabattert sats på 1 400 kroner ekskl. mva.

Juridiske kontrakter: Som medlem får du i tillegg til gratis bistand og rabatterte satser, tilgang til juridiske kontrakter og maler. Disse får du ved å kontakte Lippestad, som vil gi deg veiledning i hvordan du bruker disse.

Slik kontakter du Advokatfirmaet Lippestad

Hvis du trenger hjelp tar du bare kontakt med Advokatfirmaet Lippestad på telefon 22 94 10 20, eller sender dem en e-post på post@advokatlippestad.no

Husk at du må ha medlemsnummeret ditt klart – slik at de kan verifisere medlemskapet ditt i Samfunnsviterne. 

Se også

Illustrasjon av en mann som peker på en skjerm mens to andre mennesker ser på.

Gratis juridisk hjelp

Hos oss finner du advokater, jurister og samfunnsvitere med spisskompetanse innen lønns- og arbeidsrelaterte spørsmål. Vi er her for å gi deg den tryggheten du trenger på jobb.

Et portrettbilde av en mann som smiler. Bak mannen er det en bokhylle.

Tilbud om karriereveiledning

Ønsker du å snakke med noen om karrieremulighetene dine? Samfunnsviterne tilbyr nå karriereveiledning over telefonen.