Har du andre juridiske spørsmål som ikke er relatert til ditt arbeidsforhold, tilbyr Samfunnsviterne 3 timer gratis juridisk bistand pr. telefon innen et vidt spekter rettsområder.

Samarbeidsavtalen med Advokatfirmaet Lippestad AS, gjelder følgende områder:

  • Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom
  • Rettsspørsmål knyttet til samboerforhold
  • Skifte/arv/testament
  • Juridiske forhold knyttet til NAV
  • Juridiske forhold knyttet til rett til opplæring
  • Erstatning i forbindelse med blant annet trafikkulykker, fritidsskader, pasientskader, erstatning etter voldshandlinger og andre forsikringsrelaterte spørsmål

Avtalen gir også tilgang til juridiske kontrakter og maler. Disse får våre medlemmer tilgang til sammen med veiledning om bruken, for å sikre kvalitet og forståelse.

Medlemstilbudet omfatter

Gratis råd: Som medlem av Samfunnsviterne får du inntil 3 timer fri veiledning pr. telefon innen juridiske spørsmål som ikke omfatter arbeidsrett, med advokat/advokatfullmektig per år.

Råd og veiledning: Tilbudet omfatter muntlige råd og veiledning per telefon.

Juridisk bistand: Ved behov for juridisk bistand utover 3 timer telefonkonsultasjon, tilbys våre medlemmer bistand til en rabattert sats på kr. 1400,- eks. mva.

Juridiske kontrakter: Som medlem får du i tillegg til gratis bistand og rabatterte satser, tilgang til juridiske kontrakter og maler. Disse fås ved å kontakte Lippestad, som vil gi veiledning i bruken av disse.

 

Henvendelser til Advokatfirmaet Lippestad

Ta kontakt via telefon 22 94 10 20, eller e-post post@advokatlippestad.no. Oppgi samtidig ditt medlemsnummer, slik at medlemskapet kan verifiseres.

 

Medlemmer tilbys også Startpakke til medlemmer som vil starte egen virksomhet

Samfunnsviternes medlemmer som skal etablere egen virksomhet får nå tilbud om en «startpakke» innen juridisk rådgivning. Startpakken koster kr 8.000 eks mva. og omfatter inntil 8 timers juridisk bistand. Les mer om "startpakken" for medlemmer som skal starte egen virksomhet!