Samfunnsviterne er fra og med januar 2015 en miljøsertifisert organisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn-sertifikatet er Norges mest brukte for bedrifter og organisasjoner som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise miljøansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Samfunnsviterne er også medlem i Grønt Punkt Norge, som er næringslivets egen ordning for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.

Vi oppfordrer alle medlemmer og samarbeidspartnere til å være miljøbevisste både i jobbsammenheng og privat.

Grønne konferanser

En rekke av Samfunnsviternes kurs og konferanser skal være Grønne konferanser. Dette innebærer at vi samarbeider med konferansestedet om å gjøre klima- og miljøbelastningen ved arrangementet minst mulig. En Grønn konferanse vil bl.a. innebære:

  • Konferansestedet er miljøsertifisert
  • Transport til konferansen skal være så miljøvennlig som mulig
  • Kildesortering skal være lett tilgjengelig på konferansestedet 
  • Det er tilbud om økologisk og kortreist mat
  • Redusert bruk av kjøtt og ingen bruk av fisk/sjømat med rødt lys i Sjømatguiden fra WWF

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn og Grønt Punkt Norge.