Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Frokostmøte: Fremtidens arbeidsliv skjer nå

Vil demografiske endringer og stort arbeidskraftbehov føre til et mer inkluderende arbeidsliv? Se Samfunnsviterne i Oslos frokostmøte om temaet her.

Publisert:

Innledere i frokostmøtet

Jon Fjeldstad, siviløkonom og seniorrådgiver ved Senter for seniorpolitikk, presenterer ferske tall fra Seniorpolitisk barometer 2023, samt ny forskning om holdninger og erfaringer knyttet til godt voksne arbeidstakere. Dette bygger på statistikk og forskningsrapporter fra ulike bransjer i privat og offentlig sektor som viser arbeidslivstrendene over tid.

Elisabeth Østreng, spesialrådgiver i Samfunnsviterne, snakker om Samfunnsviternes strategi for å fremme avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Hun kommer inn på hva Samfunnsviterne tenker rundt ivaretakelsen av yngre og eldre medlemmers interesser når et økende antall er eldre arbeidstakere. Hva trenger arbeidsgivere å være oppmerksom på med hensyn til rekruttering, kompetanseutvikling og -overføring, alderssammensetning, arbeidsplassutforming mm?

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom